ONNO kompanija završila razvoj sredstva za preventivno delovanje protiv širenja virusa COVID19

U skladu sa najvećim izazovom sa kojim se suočava savremeni svet i Republika Srbija, a koji se tiču zdravlja ljudske populacije, a posledično i svetske krize i krize nacionalnih ekonomija, tim stučnjaka različitih profila ONNO kompanije (mašinskog, elektrotehničkog, elektronskog, telekomunikacija i tehnološkog), završio je razvoj sredstava za preventivno delovanje protiv širenja virusa COVID-19.

Dezinfekcione barijere nastale u projektnom birou ONNO kompanije na efikasan, ekonomičan i zdravstveno bezbedan način udovoljavaju zahtevima klijenata koji sebe žele da svrstaju u red društveno odgovornih institucija i kompanija koje se aktivno i direktno uključuju u borbu protiv trenutno najveće pošasti ljudskog roda, pandemije virusa COVID.

Stroge i kontradiktorne zahteve međunarodnog i domaćeg tržišta za efikasnošću, ekonomičnošću, bezbednošću i savremenim dizajnom tim stručnjaka ONNO kompanije je uspešno rešio, razvivši dezinfekcionu barijeru pod nazivom ONNO Disinfection Gate, po mnogo čemu iznad ponude konkurencije, ne samo na domaćem, nego i na zahtevnom međunarodnom tržištu.

Koristeći novu tehnologiju aerosolizacije, ONNO dezinfekcione barijere ne rade na principu raspršivanja dezinficijensa pod visokim pritiskom (najčešće 8, 70 ili 100 bara), ne stvaraju buku (rade bešumno), ne rade na 220V (radni napon im je 12V i 24V) i ne ostavljaju vlagu (kapljice) na otvorenim delovima kože i odeći (generišu suvu maglu).

Dodatno, rade beskontaktno, istovremeno dezinfikuju i đonove obuće, koristeći intuitivnu svetlosnu led signalizaciju pri prolasku kroz ONNO dezinfekciona vrata.

I na kraju, za razliku od svih drugih svetskih rešenja, parametri rada ONNO dezinfekcionih barijera monitorišu se daljinski, u realnom vremenu i neprekidno (24/7). U ONNO operativnom centru, kao i na mobilnom telefonu klijenta, koristeći najsavremeniju tehnologiju Internet of Thinks, prati se stanje svih instaliranih ONNO dezinfekcionih barijera, uključujući broj prolaza kroz barijeru, količinu raspoloživog dezinficijensa, radni napon, temperaturu i vlažnost.

Aerosolizacija, kao princip rada ONNO dezinfekcionih barijera potvrđeni su testiranjem dva prototipa koje je proizvela Andrić Company iz Rume, na bazi tehničke dokumentacije ONNO projektnog tima.

Predstoji serijska proizvodnja.