Menadžment ONNO kompanije uspostavio je partnersku saradnju sa firmom In-Vet iz Sremske Mitrovice

ONNO dezinfekcione barijere, kao proizvod premium kvaliteta, zahtevale su i odgovarajuće dezinfekciono sredstvo.

U težnji za što efikasnijim i zdravstveno potpuno bezbednim dezinficijensom, menadžment ONNO kompanije uspostavio je partnersku saradnju sa firmom In-Vet iz Sremske Mitrovice koja se bavi distribucijom svetski poznatog i priznatog dezinficijensa Sanosil S003, švajcarskog proizvođača Sanosil.

Sanosil S003 je zdravstveno bezbedan i efikasan dezinficijens u borbi protiv virusa, bakterija, gljivica i mikroorganizama koji poseduje sve potrebne sertifikate, rešenja, odobrenja i mišljenja nadležnih institucija i laboratorija u Republici Srbiji i mnogim drugim državama.

Proizveden je na bazi 1,5% rastvora vodonik peroksida i 0,0015% srebro nitrata, potpomognut aerosolizacijom i srebrom, vodonikperoksid oslobađa jednoatomski kiseonik, efikasan oksidans virusoidnog, fungicidnog i baktericidnog dejstva, kao i molekule vode koji se manifestuju kao suva magla, prijatne planinske svežine.